Природни

СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ

Купените – с. Реселец

Скалната геоморфоложка забележителност „Купените” се намира на 0,5 км. северозападно по шосето за село Бресте. Тук на десния стръмен бряг на река Белилката е израснал цял харман от островърхи скални купени повече от двадесет!

Природните сили са моделирали варовика в продължение на милиони години, като са превърнали скалите ѝ в неповторимо – вълнуваща природна красота.

ВОДОПАДИ

Скока – с. Реселец

На западния край на село Реселец са си дали среща две реки – Ръчене и Белилката. Свиваме надясно посока към село Бресте. Възлизаме по коритото на река Белилката и изминали 200-300 метра, ние сме изправени пред необикновено скално препятствие.

Хоризонтална козирка от твърд пясъчник е осуетила продълбаването коритото на реката да приеме своя традиционен наклон. Сега от този каменен праг водната струя на цялата река прави своя величествен скок. Водата и водният прах потъват в издълбания приосновен котел, правят своите последни кръгови движения и отдали своята енергия, успокоени и укротени, поемат надолу.