Исторически

Реселешкото кале се намира в непосредствена близост до останките на някогашната туристическа хижа „Момина сълза” (Реселец) на разстояние 1,5 км западно от едноименното село. Калето или Градището е късно антична крепост, която се намира на едно от възвишенията, естествено защитено на изток от отвесна скала, висока около 100 метра. Тя заема площ около 2 декара. Крепостната стена е запазена почти изцяло. Тя започва от скалния отвесен масив и защитава крепостта от север, запад и юг. От калето произхождат оброчни плочи и надгробни стени с надписи, много монети, строителна и домашна керамика.

Извън късно античната крепост, на платото западно от крепостта се намира антично селище с площ от около 100 декара. Масивни стени са открити при изграждането на туристическата хижа през 60-те години на XX век. На 0,5 км. югозападно от късно античната крепост в местността Добранин дол изворните води са били каптирани още през античността и водопровод от глинени тръби е отвеждал водите до селището и крепостта в местността Калето (Градището).

Калето е и стара българска крепост – градище от времето на Втората българска държава и част от отбранителната система на държавата по време на османското нашествие през XIV век.

Южно от калето се намира голям тектонски грабен (пропадане) с дължина около 300 метра. Сред него внушително се извисява скалният отвес „Нанов чукар”, тук се намира и входът на пещерата Темната дупка.